Et sted hvor det yrer av liv

ÅKP Blue Innovation Arena er det stedet hvor vi ofte tar imot besøk. Her finnes fantastiske presentasjonsmuligheter, blant annet i form av storskjermen ved inngangspartiet og i den såkalte rotunden, som får fram budskapet i en sirkel rundt tilhørerne. I tillegg ligger også VR-laben, ÅKP Studio og Idélaben i Arenaen, for ikke å snakke om at flere av gründerne som er tilknyttet ÅKP har fast plass her. I disse lokalene tar vi imot alt fra studenter til bedriftseiere og topp-politikere på besøk. I 2021 har Arenaen vært et sted både for fysiske møter, men også hvor vi har avviklet proffe, digitale, webinarer og workshops. Arenaens ansikt utad er Ellen Torset. Hør hvordan hun oppsummerer 2021.