ÅKP Studio
ÅKPs Elisabeth Solvang under én av mange studiosendinger i året som har gått.

ÅKP Studio

Våren 2021 kunne vi åpne dørene til ÅKP Studio. Her kan man spille inn opptak av presentasjoner, ha debatt, invitere til webinarer og kurs. Kombinasjonen av digital formidling og fysiske arrangement i Innovasjonsarenaen viser igjen hvor god ÅKP er på omstilling.

Studioet er i bruk ukentlig av både ÅKP-ansatte og eksterne aktører. En av webinarseriene vi har gjennomført ligger under ÅKP Academy-paraplyen, og er rettet mot gründerbedrifter i tidlig fase. En gang i måneden sender vi direkte fra studio med tema som bærekraft, kapitalinnhenting, styresammensetning og avtaleinngåelse. Andre webinarserier som har gått dette året er «Arbeidsforholdet fra A til O», som er et samarbeid med SANDS Advokatfirma AS og GCE Blue Maritime Cluster. Til hvert av disse webinarene har det også vært invitert inn en ekstern gjest fra næringslivet. Et annet eksempel på en webinarserie er den hvor vi har tatt for oss ESG og EUs taksonomi. Også her hadde vi gode samarbeidspartnere, nærmere bestemt Sparebank 1 SMN, Fremtidslabben, GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea.

Det har vært svært god oppslutning rundt webinarene. Jevnt over har seertallene i hovedsendingen vært fra 80 – 150, men vi har hatt enkelte webinarer med over 250 påmeldte seere. Teller man med seere som ser webinarene etter oppsatt sendetid, er tallene mye høyere.

Deltakere som har stilt opp i panel og delt av sin kunnskap har kommet fra det omfattende nettverket til ÅKP. Vi er takknemlige for all velvilje og innsats som gjør at slik formidling gjennomføres. Vi i ÅKP er overbevist om at konseptet med webinarer vil overleve også etter pandemien, som et tilskudd til tradisjonell kunnskapsformidling.