Bidrar til det grønne skiftet

Bidrar til det grønne skiftet

Offshore Wind blir en stadig viktigere industri i og for Norge. Både for vår egen maritime næring, men ikke minst for de aktørene som leverer utstyr til etablering av vindparkene. Digicat og OSC har hatt flere prosjekt knyttet til dette segmentet i 2021. Et av disse er svenske SeaTwirl.

Digicat og SeaTwirl har deltatt i et felles EU-prosjekt, Ocean Energy Scale-Up Alliance (OESA). Under dette programmet har Digicat, gjennom OSC, utviklet en simuleringsmodell for å test ut SeaTwirls konsept for installasjon av vindmøller.

SeaTwirl er et selskap som leverer flytende vinkraftanlegg basert på horisontale turbiner. Kosteffektiv installasjon, uten bruk av store kostbare kranfartøy, er en av selskapets store konkurranseparametere. De har en unik ide om hvordan dette kan gjøres, men behov for å få verifisert at dette lar seg gjøre i praksis.

Utvikling av simuleringsmodeller, basert på SeaTwirls unike løsning og bruk av komponenter fra DigiCats modell-bibliotek (skip, plattformer) har gitt en betydelige tids- og kostbesparelse i kvalitetssikring og uttesting av tanker og ideer rundt installasjon av plattformene.