Tester ut fremtidens produkter

I 2021 har alt fra blodomløpet i en menneskekropp, til lakseoppdrett på land blitt testet ut i testsenteret Digicat. Veldig enkelt sagt handler det vi driver med om å teste ut ting som skal skje i den virkelige verden, digitalt. Vi ser at slik testing både korter ned utviklingstid og kutter kostnader for våre kunder. I Digicat kan du prøve og feile, prøve ut og prøve noe annet, uten store konsekvenser. Vi ser at interessen er økende og for oss er dette selvsagt. Vår mening er at det vi driver med i Digicat kommer til å bli stadig viktigere i årene framover. Fordi vi trenger nyvinninger, og fordi testsentre som vårt kan gi nyvinningene vinger.