Digital Innovation Hub

Digital Innovation Hub

European Digital Innovation Hub fremmer digital transformasjon.

Det bekymrer både norske myndigheter og EU at teknologiopptaker i næringslivet tar for lang tid. EU har tatt konsekvensen av dette og ønsker derfor å etablere et sett med nasjonale EDIH-er. Digicat og ÅKP er sentralt plassert i et av tre norske konsortier som er pre-kvalifisert til å delta i konkurransen.

EDIH er ikke et forskningsprogram, men et program som skal fremme digital transformasjon og takle økonomiske og samfunnsmessige utfordringer. Hensikten er å bygge kapasitet på sentrale områder som datasikkerhet, tungregning og kunstig intelligens. Minst like interessant er det at hensikten også er å akselerere bruken av digitale teknologier. Målet er å etablere minimum én hub i alle land som faller inn under ordningen. I Norge ligger det an til at man kan få en til to hubber, basert på den finansiering som EU stiller til rådighet.

Vår prekvalifiseringssøknad fikk maks score på evalueringen, men med et klart råd om å søke samarbeid med noen av de andre initiativtakerne. Det gjør at vi nå har gått sammen med tre av de andre om en felle søknad. Dette er initiativ med utgangspunkt i miljøer frå NTNU, Universitetet i Oslo og Halden. Samlet dekker vi nå et stort geografisk område, og ikke minst også næringsmessig, både i forhold til private og offentlige kunder.

Mer om EDIH-programmet finner du her.