Digitalisering i praksis

Digitalisering i praksis

DigiCat er et av fem nasjonale testsentre i Katapult-ordningen til Siva. Vårt senter er det eneste med fokus på testing i en digital verden.

Med ÅKP som operatør tilbyr Digicat testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping, utvikling av digitale tvillinger og autonome løsninger til alle næringer.

Tilbudet strekker seg gjennom hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt. Kundene kan på en enkel måte teste og validere ideer, konsepter og produkter i en digital verden. Senteret tilbyr også opplæring, trening og kurs i samarbeid med de fremste kompetansemiljøene nasjonalt og internasjonalt.

I testsenteret vil du bli kjent med det nyeste innen industriell bruk av digitale tvillinger, og virtuell og forsterket virkelighet som verktøy for å akselerere innovasjonshastigheten. Her vil du få en innføring i sentrale begreper og teknologier som spenner fra modellering og Cyber Security til agile- og simuleringsbaserte designprosesser, slik at du raskt kan utvikle og optimalisere ditt produkt og din bedrift.

Gjennom Siva-fondet er det også mulig å få tilgang til finansiering knyttet til kjøp av tjenester fra Digicat. Maksimalt støttebeløp er 250.000, og maksimal støttesats er 75 prosent. For kunden tar det ned risiko og kost knyttet til å få testet ut både teknologiene og egne produkter. Digicat bistår i søknadsprosessen om det er ønskelig. Det gjelder selvfølgelig også assistanse til å finne andre kilder for risikoavlastning, slik som Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller EU.

Link til finansiering, på SIVAs sider