You are currently viewing Drahjelp med anerkjent metodikk

Drahjelp med anerkjent metodikk

Gjennom hele året har rådgiver Robert Voldnes ledet gründere i tidlig fase gjennom ÅKP Startup-programmet.

I dette programmet bruker ÅKP den såkalte MIT-metodikken. Denne kalles også «Disciplined Entrepreneurship – 24 Steps to a Successful Startup», og er en anerkjent og mye anvendt metode som brukes av bedrifter verden over. Bakgrunnen for navnet er at metodikken er utviklet av prestisjetunge MIT (Massachusetts Institute of Technology), som kjører program for entreprenørskap over hele verden.

ÅKP Startup går over fem samlinger, og deltakerne blir kjent med MIT-metodikken og hvordan de bør gå videre med forretningsideen sin. De får dessuten glede av sitt «utvidede team» og får testet ideen sin på nye måter. Årets deltakere har vært fra flere forskjellige bransjer, som reiseliv, juridiske tjenester, teknologi og helse. Gründerne får også mulighet til å benytte Innovasjonsarenaen som arbeidsplass, og kan dermed få utviklet ideen sin sammen andre aktører i Startup-miljøet. Nettverksbygging, fellesskap, oppmuntring og rådgiving er noe av det gründerne skryter av når de er en del av Startup-programmet.