En arena for ideer

En arena for ideer

I år som tidligere år har vi hatt besøk av politikere, næringslivstopper og andre samfunnsaktører. ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere forretningsmuligheter.

Gruppene som har vært innom labben har gjerne stått overfor markedsmessige eller økonomiske utfordringer. For eksempel kan det være at de har et nytt produkt som skal lanseres eller at de trenger en langtidsstrategi. Hensikten er å utforske nye forretningsmuligheter, eller analysere problemene som en bedrift står ovenfor.

Vi opplever at mange vil komme på idébesøk til ÅKP og Innovasjonsarenaen. Næringshager, delegasjoner fra universiteter, diverse råd, styrer og foreninger kommer for å la seg inspirerer til nye tanker, og måter de kan videreutvikle seg på. ÅKP er alltid beredt til å ta imot besøk, og vi har hatt over 5300 på diverse arrangement i løpet av året. Dette er en viktig del av vår rolle som innovasjonsselskap og fasilitator.