En serie av kompetanseløft

En serie av kompetanseløft

Sammen med Biotech North og Cod Cluster har vi arrangert fem kurs innen marine ingredienser som vi har kalt WebiMar. Etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs) har erfaringsmessig vist seg å være et godt verktøy for kompetanseløft i næringslivet. Vi har hatt 376 deltakere på kursene.

I 2016 arrangerte NTNU i samarbeid med Blue Legasea EVU-kurs innen marine ingredienser. Tilbakemeldingene på kurset den gang var meget gode, og basert på en undersøkelse i 2020 besluttet vi å gjennomføre nye kurs i 2021, i digitalt format.

Kursene retter seg mot alle i marin- og biomarin næring som jobber med marine ingredienser, eller har planer om å gjøre det. Kursene har også relevans for andre interessenter som vil lære mer om denne spennende næringen. Faglig innhold er satt sammen av NTNU og Nofima i samarbeid med oss.

Det er blitt gjennomført fem ulike WebiMar i 2021, alle med god oppslutning fra klyngebedriftene:

  • Analyser av marint råstoff (63 deltakere).
  • Laks – ikke bare sashimi, men også luksusvesker og jerntilskudd (24 deltakere).
  • Development in the fish and ingredient processing industry (47 deltakere).
  • Kvalitet på marint råstoff (76 deltakere).
  • High value utilization of marine raw materials (166 deltakere).