Etablering av IIOT-lab

Etablering av IIOT-lab

Ingen digital tvilling kan vokse seg stor og sterk slik at han kan gjøre nytte for seg uten innsamling av data via den virkelige tvillingbroren. Det krever innsikt i, og bruk av, sensorer og tingenes internett (IIOT).

I 2021 har derfor Digicat startet å bygge opp både en lab og tjenester knyttet til bruk av sensorer og IIOT. Dette gjøres i samarbeid med Gagn, Digitread, Axbit og DIPAI, samt flere av de sentrale leverandørene av sensorer, herunder Omron, El-Watch, Disruptive Technology og Meshtech. Sammen dekker de et stort spenn, både kostnadsmessig og teknologisk innen sensorikk.

Det har vært kjørt flere webinarer og seminarer knyttet til tematikken, i tett samarbeid med GCE Blue Maritime. Ett av disse samlet nær 50 deltakere fysisk, der de forannevnte sensorleverandørene presenterte sine teknologier og deltakerne fikk både se og høre om forskjeller og ulikheter mellom de ulike teknologiene.

I november ble også et større prosjekt som går over tre måneder sparket i gang. Her deltar fem maritime bedrifter, der alle har som mål å få utviklet en digital tvilling av et eller flere av sine produkter, hvor datainnsamling via sensorikk og analyse av disse dataene inngå. Opplegget er generisk, men tar utgangspunkt it SAPs teknologi som du kan les mer om her.