Gründerånden blomstrer

Gründerånden blomstrer

De siste fem årene har ÅKP hatt 250 unike forretningsideer i utviklingskontrakter. Andelen forretningsideer som kommer fra ambisiøse og vekstorienterte etablerte bedrifter har vært økende, fra en av ti i 2017, til en av tre i 2021.

Over disse fem årene har vi, gjennom ÅKP Academy, systematisk løftet frem helt nyetablerte oppstartsbedrifter. Først på våre fysiske møteplasser (for eksempel «Founders Lunch»), senere, under koronaperioden, gjennom digitale arrangementer og webinarer. Hensikten med dette har vært å gi gründerne kompetansepåfyll og å legge til rette for at de møter potensielle kunder og samarbeidspartnere, en mulig mentor eller investor. Dette har gitt alle parter økt innsikt i hva som rører seg i oppstartmiljøet i regionen, samt knytte de gode relasjonene.

Hvordan har det gått med disse nyfødte bedriftene? Regnskapstallene for 2020 viser at av de 25 vi hadde løftet frem, til da, hadde hele åtte av ti klart å etablere seg i markedet. Sunnmørske kunder, investorer og ikke minst gründerne selv har turt å satse. I godt samspill har disse oppstartsbedriftene i fellesskap bygd eiendeler til en verdi av en halv milliard kroner og 62 ansatte. Det er imponerende.

Også våre ambisiøse etablerte bedriftskunder har vokst. Ser vi kun på de 16 etablerte bedriftene som har deltatt på ÅKP Scaleup og ÅKP Investormatch, hadde disse i 2020 driftsinntekter på 700 millioner, og representerer 450 ansatte.

Dette viser at penger brukt på innovasjon og vekst gir ringvirkninger og verdiskaping i vår region.