Lunsj med mening
Anne Lise Sagen Major fra Framtidslaben (t.v.) sammen med Oda Vinjevoll og Elisabeth Voldsund fra Bauta Advokatfirma under en av fredagslunsjene i Innovasjonsarenaen. Det å inkludere samarbeidspartnere er en av hensiktene med disse felleslunsjene.

Lunsj med mening

Gjennom hele året har vi avsluttet uken med en ekstra hyggelig aktivitet fredager. Vi har satt frem lunsj i Innovasjonsarenaen for gründere, bedrifter, akademia og besøkende. Stort sett har vi vært rundt 25 personer, og et kriterium er at du setter deg sammen med noen du ikke har pratet med tidligere. Disse lunsjene handler nemlig ikke bare om maten, som ofte er tilpasset sesong. Like mye handler fredagslunsjene om å bygge relasjoner og bidra til informasjonsutveksling. Som regel har det derfor vært et faglig innhold, som presentasjoner fra bedrifter og gründere, eller besøk fra relevante samarbeidspartnere. Fredagene innbyr gjerne til en ekstra lang prat, en pust i bakken eller en feiring av å kunne være sammen. Tilbakemeldingene har vært svært positive fra alle som har deltatt. Mange sier at dette ikke bare er hyggelig, men at lunsjene har det lille ekstra, en mening som gjør dem relevante faglig.

Dette sier gründerne om å ha kontor i Innovasjonsarenaen: «Her hos ÅKP blir vi formet og støpt slik at vi kan prestere på et profesjonelt nivå når vi skal ut og ta markedet. Tilgang til gode revisorer og jurister, i tillegg til nettverkssamlinger og kurs, er også noe nyter veldig godt av». Robert Vingsnes, Voice of Norway.

«ÅKP har vært en solid støtte for oss både faglig og personlig. Vi får tilgang til flotte kontorfasiliteter, utvikling gjennom opplæring i MIT metodikk, tilgang til faglige sparringspartnere og ressurser i de ansatte, samt hjelp til å knytte til oss de riktige folkene. ÅKP er også et sted hvor man føler seg velkommen og blir godt ivaretatt». Aleksander Haahjem, Mats Skjong, Aqma.