Et rekordår

2021 har vært et rekordår for NCE Blue Legasea. Vi har hatt rundt 100 gjennomførte møter, aktiviteter, arrangementer og prosjekter som har samlet mer enn 2.000 deltagere. En stor takk til våre 58 medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere som har bidratt inn i våre mange prosjektaktiviteter dette året.

Vi har hatt fokus på kompetansebygging som en driver. Aktiviteter knyttet til kommersialisering, markedstilgang og digitale kundereiser har truffet godt både hos oppstartsbedrifter og de mer modne bedriftene i klyngen. Gledelig er det også at vi har fått etablert konkrete nye samarbeid som resultat av workshops, og vi ser at webinarene våre trekker til seg mange deltagere. Vår kobling av fagdisipliner, god kommunikasjon og synlighet må til for økt forståelse og samspill. Vi gleder oss til fortsettelsen i 2022.