Regionalt Partnerskap forlenges ut 2022

Regionalt Partnerskap forlenges ut 2022

Vi er gode hver for oss, men vi er enda bedre sammen. ÅKP er hele Sunnmøres innovasjonsselskap, og har blant annet formalisert dette gjennom prosjektet Regionalt Partnerskap. Dette er en avtale med kommunene rundt oss, som nå etter sammenslåingene teller 14 i tallet.

Programmet skulle gå ut 2021, men på grunn av pandemien har mange av aktivitetene måttet utgå. Det er derfor knallbra at vi har fått videreføre prosjektet i 2022. Heidi Nakken har tatt over som prosjektleder fordi Elisabeth Remøy, som har hatt tøylene til nå, har fødselspermisjon.

Intensjonen i avtalen er klar fra kommunene: «Arbeide bedre sammen for å skape flere gode entreprenører i regionen!»

Det er ikke mulig å bygge komplette innovasjonssystemer overalt, men ved å koble flere kommuner sammen i et regionalt partnerskap, der alle får tilgang til ÅKPs komplette tilbud og muligheten til å samarbeide med nabokommunene, vil en skape et helhetlig og dynamisk system. Modellen betyr at mindre steder får tilgang til kompetanse og infrastruktur som de selv ikke har ressurser til. Kompetanse, tjenestefunksjonene og nettverkene i ÅKP stilles til rådighet overfor kommunene i samarbeidet.

På tross av pandemi, har vi sammen gjennomført flere vekstprogram. Kull nummer to av Vekst Reiseliv gikk av stabelen gjennom året, med fem samlinger for ti ulike reiselivsbedrifter. Dette er et godt eksempel på samarbeid. Reiselivsbedriftene kommer fra hele Sunnmøre.

Robert Voldnes fra ÅKP er vår guru i MIT-metodikken og leder kursene. Mot slutten av året startet vi opp kull tre, der vi fasiliteter og leverer innholdet i Vekstprogram for reiselivet, som nå avholdes i regi av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Den nye storsatsingen Vekst Maritim hadde første kull gjennom i 2021. Et vekstprogram med fem samlinger for bedrifter som spinner ut fra den maritime klyngen.

Les mer om dette programmet og bedriftene som var med HER