Samarbeid på Campus
CEO i ÅKP, Per Erik Dalen, sammen med viserektor, NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.

Samarbeid på Campus

Vi er heldige som har så mange muligheter for å bli kjent med bedrifter, akademia og det offentlige på Campus Ålesund. Studenter og ansatte ved NTNU i Ålesund, Fremtidslabben, Newtonrommet, NMK, OSC, Kongsberg Maritime og Fagerlia videregående skole samarbeider om å ta imot besøk og utveksler kunnskap for å sikre kunnskapsformidling og fremme hva som foregår i regionen.

Her har Innovasjonsarenaen en viktig rolle. Studentene ved NTNU i Ålesund benytter arenaen til mange forskjellige gjøremål. Eksempler er gruppearbeid, workshops, kickoff og planleggingsmøter. Internasjonale delegasjoner har vært på besøk, for å bli bedre kjent med Campus, næringslivet i området og regionen for øvrig.

Av spesifikke samarbeidsaktiviteter på Campus i 2021 kan vi nevne gründerkonkurransen Venture Cup, Campus-uka, konferanser, omvisninger og rebusløp for nye studenter, samt presentasjoner og bruk av Innovasjonsarenaen til læring og kunnskapsformidling. NTNU har stilt opp med innhold til flere EVU-kurs til maritime klyngebedrifter, og det har vært flere filminnspillinger og forum med interessant innhold for alle på Campus.