Sildemelke – uttak i kommersiell skala

Sildemelke – uttak i kommersiell skala

NCE Blue Legasea har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med et konsortie bestående av NCE Blue Legasea, Møreforsking, Optimar, Fosnavaag Pelagic og Arctic Bioscience.

I dette samarbeidsprosjektet i klyngen har aktører samlet seg for å finne ut hva som er potensialet i å utnytte sildemelke, og om det vil være lønnsomhet i å utvikle en pelagisk pilotlinje for kommersiell produksjon av melke.

Vi har hatt fremskritt med prosjektet, men ikke så mye som vi ønsket på grunn av covid-19-relaterte restriksjoner. Fosnavaag Pelagic har tatt ut og gjort tilgjengelig en stor mengde sild til prosjektet. Optimar har gjennomført digitale visualiseringseksperiment for sildemelke i Møreforsking sitt laboratorium i Gangstøvika. Møreforsking har også utført manuelle eksperiment med separasjon av melke og rogn ved Møreforskings lab for å forhåndsbestemme utbyttet.

Innovasjonspotensialet i prosjektet er å tilvirke et produkt av en ressurs som i dag ikke blir utnyttet til høyverdige produkter til humant bruk. I første omgang skal vi avklare mulighetsrommet for kommersiell utnyttelse av melke i Norge til høyverdige marine ingredienser. Det er et stort råstoffpotensial for melke, som hittil kun inngår i produksjon av mel og olje sammen med øvrig restråstoff.

Å utvikle prosessutstyr som sorterer ut melke på en lønnsom og effektiv måte er avgjørende for at norske bedrifter kan fremstille melke som et eget produkt.