Sterke når vi drar i samme retning.

Sterke når vi drar i samme retning.

Omstilling, klimakrav og korona opptrer i flokk også i 2021. Hvordan skal virkemidler og tilretteleggere forholde seg til den spesielle situasjonen vi har vært i siste året? En god måte er slik SIVA og Møre og Romsdal Fylkeskommune har gjort det.

Også 2021 har vært et koronaår med behov for ekstra støtte til næringslivet. De koronamidlene som ble gitt gjennom SIVA, deles ut via fylkeskommunen, og hos oss i Møre og Romsdal har dette kommet gründere til gode gjennom ekstra sponsing i inkubatorprogrammet. Med andre ord har gründerne som hører hjemme hos oss i ÅKP og andre SIVA-miljøer fått billigere rådgivning. Dette gir en direkte og umiddelbar hjelp for dem som er i gang med en oppstart.

ÅKP er hele Sunnmøre sitt innovasjonsselskap, og det gjenspeiler også de gründerbedriftene som er i kontrakt med oss. De siste tre årene har vi i snitt hatt 100 bedrifter i kontrakt, og av disse er over halvparten utenfor nye Ålesund kommune. (Brorparten er fra utenfor gamle Ålesund kommune.) Dette viser at fylkeskommunen og SIVA treffer hele regionen med sine satsinger.

Signalene som kommer til oss fra næringslivet er tydelige. Både oppstartsbedrifter (fra null til fem år) og de mer etablerte ønsker å omstille seg til en ny hverdag. De er ambisiøse på egne vegne, men også opptatt av hvordan de kan være en del av den nye, grønne, fremtiden. Skal de få dette til, trenger de drahjelp til vekst og omstilling. Derfor har også SIVA samlet mer av kreftene i programmer for disse bedriftene. Gjennom Katapulten DigiCat utvikler vi programmer for industriell oppskalering ved bruk av digitale tvillinger og autonomi. Vi fokuserer på vekstprogrammer for bedrifter som skal skalere og omstille seg for å møte utfordringene i nye markeder med endrede behov.

Fleksibiliteten i virkemiddelapparatet gjør at vi kan vri hjelpen dit den trengs mest i ulike situasjoner, noe som viser styrken i å jobbe sammen. Når vi drar i samme retning treffer vi bedre, utgjør en større forskjell og bidrar til vekst, arbeidsplasser og eksport i hele vår region.