Ikke bare for de store
Etter at Sigurd Groven skadet seg i en ulykke fikk han ideen til å utvikle en rullestol for terreng og fjellturer.

Ikke bare for de store

Bruk av VR og virtuell prototyping er ikke bare et verktøy for de store selskapene. Det er tidligfaseselskapene Exotec og Dolley eksempler på. De har hver på sin måte utnyttet denne teknologien i sine utviklingsløp, med hjelp fra Digicat.

Dolley AS er også et eksempel på at man ikke må være etablert i kjøreavstand fra Ålesund sentrum. Dolley er en gründerbedrift, lokalisert i Midt-Troms, som har utviklet en tralle for oppbevaring av pasienters personlige eiendeler for enkel håndtering og forflytting på sykehus og/eller institusjoner.

Forretningsideen er en brukerdrevet innovasjon, der ideen oppstod som følge av et opplevd behov da gründer selv var pasient på sykehuset. Bedriften trengte å utvikle en prototype som kunne benyttes i en brukerorientert innspills-prosess. I stedet for å utvikle en kostbar prototype, som likevel kom til å bli kastet, ble det besluttet å lage en virtuell prototyp.

Denne kom i form av et «VR-spill» hvor det er mulig å flytte rundt på trallen og utforske trallens forskjellige egenskaper. Applikasjonen ble installert på et VR-headset uten behov for egen pc, noe som ga en svært lav brukerterskel. Så ble utstyret sendt nordover, og gründerne benyttet det i sin avklaringsprosess som involverte både pasienter og ulike ansattegrupper i helsevesenet.

Exotek AS på sin side er et nyetablert selskap som ønsker å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppnå en grad av fysisk mobilitet og autonomi som frem til i dag har vært ansett som umulig. De ønsker derfor å utvikle en firhjuling med ekstrem fremkommelighet samtidig som den skal være ergometrisk utformet og komfortabel. Tanken er at dette hjelpemiddelet skal hjelpe folk med nedsatt funksjonsevne å komme seg ut i skog og mark.

Gjennom et simuleringsdrevet utviklingsløp, ble utfordringer knyttet til design, funksjonalitet og produksjon avdekket. Videre ble det demonstrert at produktet overholder ulike krav knyttet til statisk styrke, moment og dynamiske laster og i prosessen ble designet optimalisert inn mot de miljøene som produktet skal brukes i.

Kostnadene på det simuleringsdrevne utviklingsløpet var langt lavere enn bygging av en fysisk prototyp tidlig i løpet. Designet kunne enkelt optimaliseres uten at en fysisk prototyp måtte justeres, noe som var svært viktig i den brukerorienterte innspills-prosessen.

…de gikk til topps i gründerkonkurransen Næringsteft.

Digicats oppgave er imidlertid ikke bare å teste ut spennende teknologi. I bunnen ligger ønsket om å bidra til vekst og økt verdiskaping. Da er det morsomt å registrere at begge synes å lykkes forretningsmessig, for Exoteks vedkommende gjennom at de gikk til topps i gründerkonkurransen Næringsteft.