Året da bærekraft ble bærebjelken i alt
Leder for bærekraft og samfunn i ÅKP, Heidi Nakken.

Året da bærekraft ble bærebjelken i alt

Bærekraft har vært viktig lenge, men dette året kom bærekraft virkelig fram som tema i nesten alt vi i ÅKP har drevet med. Derfor var det naturlig for oss at vi dette året styrket laget med egen leder for bærekraft og samfunn.

De siste årene har det vært mange konferanser, seminarer og workshops om bærekraft på ulike plan. Dette har vært og er viktig for å øke bevisstheten rundt tema. Norge har forpliktet seg internasjonalt, og vi er alle avhengige av at vi når våre forpliktelser. FN sine bærekraftmål skal være nådd innen 2030, og ikke bare de klimamessige målene. Det er utrolig kort tid, og flere må nå komme videre fra konferansebegeistring til praktisk arbeid.

Den økonomiske, sosiale og miljømessige bærekraften henger sammen. Det er kanskje et slitt uttrykk, men alt henger sammen med alt. Vår ferske bærekraftsleder, Heidi Nakken, skal sammen med bedriftene i regionen bidra til at vi i vår region gjør vår andel. Fremtiden bygger på fortiden, og den kompetansen bedriftene har brukt for å utvikle løsningene og produktene vi har i dag, er den samme som må brukes for å løse fremtidens utfordringer. Fordi det lønner seg og fordi vi bryr oss. Det lønner seg for hver enkelt bedrift, for de ansatte, for samfunnet rundt bedriften og for kommende generasjoner.

Heidi, som har jobbet hos oss i ÅKP tidligere, kom tilbake fra stillingen som Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fra 1. november. KMD har blant annet ansvaret for implementering av FN sine bærekraftmål på tvers i departementsfellesskapet. Hun er utdannet innen juss og samfunnsfag, med videreutdanning i innovasjonsledelse og industrielt internett. Med denne bakgrunnen har hun kompetanse på hva som ligger i myndighetenes forventninger og betydning av bærekraftmålene, med også hvordan hver enkelt bedrift kan jobbe for å få organisasjonen med seg og gjennomføre endringer.

– Jeg gleder meg til denne jobben. Jeg har stor tro på bedriftene i regionen vår, og er generelt teknologioptimist. Det betyr ikke at alt løses med teknologi, men en kombinasjon av vilje, sunnmørsk kløkt og nye metoder er en uslåelig kombo. Skal Norge klare sine internasjonale forpliktelser, trenger vi et sunnmørsk næringsliv med oppbretta ermer og fremtidstro, sier Heidi.