Ny tid, ny strategi og ny klyngeleder

Det har skjedd mye i den maritime klynga, GCE Blue Maritime Cluster, i året som har gått. Heldigvis kan vi konstatere at det har skjedd mye positivt. Under Klyngekonferansen 2021 kunne Erik Jakobsen, partner i Menon Economics, slå fast at pandemien så langt har fått mindre konsekvenser for den maritime klynga enn vi hadde fryktet. Dette året har klynga dessuten evnet å se framover. Klynga har fått ny strategi, New Blue Deal. Njål Sævik, leder av styringsgruppa for den nye strategien, sier: – Nå legger vi strategien for fremtiden. Erfaring og kunnskap bygd opp gjennom generasjoner har gjort den maritime klynga på Møre verdensledende. Vi har snudd oss rundt før, og nå gjør vi det igjen.

På toppen av det hele har klynga i år fått ny klyngeleder i Daniel Garden, som har store ambisjoner på vegne av medlemsbedriftene.