Internasjonal nettverksbygging skaper muligheter
Klyngeleder Daniel Garden (i midten) i samtale med Olivier Cuny, Counsellor of Economic Affairs, ved den franske ambassaden til Norge (t.v.) og Pierre-Mathieu Duhamel, fransk ambassadør til Norge.

Internasjonal nettverksbygging skaper muligheter

I løpet av høsten 2021 har det vært flere internasjonale besøk hos GCE Blue Maritime Cluster. Etter lanseringen av strategien New Blue Deal har arbeidet virkelig tatt seg opp. Potensielt internasjonalt samarbeid skaper muligheter for den maritime klynga.

I løpet av et par dager seint i september 2021 møtte det norske vindselskapet Norseman Wind og det tyske energiselskapet EnBW representanter fra den maritime klynga, blant annet fra Vard, Kongsberg Maritime, Rem Offshore, Ulstein Group og Green Yard Kleven.

Investeringer på 30 – 35 milliarder
Den tyske energikjempen EnBW og Norseman Wind skal søke om å få bygge ut 1400 megawatt med bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø. Investeringssummen de ser for seg er mellom 30 og 35 milliarder kroner. Minst halvparten av kontraktene skal gå til norske leverandører.

Målet med besøket i Norge, var å møte så mange selskap som mulig som ønsker å bli leverandører i den første store havvindutbyggingen på norsk sokkel.

Uten subsidier
Norseman Wind vil være med på å sikre økt krafttilførsel til Norge. Dette åpner for avkarbonisering og vekst i fastlandsindustrien. De ønsker å bygge ut uten subsidier. Dette gjør at statlige, grønne penger kan brukes til andre og mindre modne satsninger.

Store eksportmuligheter
Ambisjonen er at minst 50 prosent av utbyggingen av Sørlige Norsjø ll skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Dette kan være med på å kickstarte norsk havvindindustri, som igjen vil gi store eksportmuligheter i mange tiår fremover. Dette kan dessuten føre til en økning i arbeidsplasser på fastlandet.

– Ambisjonene til Norseman og EnBW er helt i tråd med New Blue Deal, klyngas strategi. Potensialet i havvind-markedet er enormt for våre klyngebedrifter, kommenterer klyngeleder Daniel Garden i GCE Blue Maritime Cluster.

Vellykket besøk fra Frankrike
I slutten av november var bedrifter fra en maritim klynge i Frankrike på besøk hos GCE Blue Maritime Cluster. Turen ble arrangert av Business France og Fransk-norsk Handelskammer. Sammen med den franske delegasjonen var også den franske ambassadøren i Norge, Pierre-Mathieu Duhamel. Besøket var både hos den maritime klynga og ÅKP i Ålesund, og hos Mafoss og ÅKP i Ulsteinvik.

Elleve franske bedrifter fikk totalt møte 18 norske, og også næringslivsrepresentantene var fornøyde med nettverkstreffet.

– Vi så at noen fant hverandre med én gang og var konkrete på at de ville innlede en eller annen form for samarbeid, forteller klyngeleder Daniel Garden.

Det var altså et vellykket besøk for begge parter, og det planlegges allerede for at representanter fra den norske klyngen skal kunne komme på besøk i Frankrike.

– Vi har stor tro på internasjonalt samarbeid og mener selvsagt at vi kan ha noe å lære av den maritime bransjen i andre land, avslutter Garden.