Klyngeanalysen – koronaeffekten ikke like negativ som først antatt
Erik Jakobsen er partner og styreleder i Menon Economics.

Klyngeanalysen – koronaeffekten ikke like negativ som først antatt

Pandemien preger fortsatt en stor del av samfunnet, men sammenlignet med hva næringene trodde da koronaen inntok verden i første halvdel av 2020, har klyngen og markedet foreløpig kommet seg bedre ut av det enn først antatt.

Den årlige klyngeanalysen, som siden 2015 har blitt utført av Menon Economics, var et av høydepunktene under årets Klyngekonferanse, og det var store forventninger knyttet til den.

– Vi vet at koronaeffekten først kommer i 2022 eller 2023 for en del av bedriftene, så vi er svært spente på fremtiden, sa klyngeleder Daniel Garden i GCE Blue Maritime Cluster.

Til tross for pandemien kunne imidlertid Erik Jakobsen fra Menon komme med flere gode budskap til den maritime industrien.

– Klyngen har totalt sett kommet mye bedre ut av pandemien enn vi trodde for et år siden. Omsetningen i 2021 ser ut til å bli ti milliarder høyere enn vi trodde i fjor. Den viktigste årsaken er at markedene har kommet mye raskere tilbake enn vi forventet.

– Utstyrsprodusentene er særlig de som driver veksten, og det ser ut til at veksten er spesielt høy på frakt, da knyttet til shortsea og deepsea frakt. Utstyrsleverandørene skiller seg ut med positiv inntektsvekst i 2020 – noe som bremser aktivitetsfallet i GCE Blue Maritime Cluster som helhet, sa han.

Jakobsen kunne slå fast at det som har vært med på å fylle opp ordrebøkene hos verftene blant annet er cruiseskip og brønnbåter.

– Det er fremdeles vekst innen havbruk, og da primært på operasjon, bygging og leveranser til brønnbåter, sa Jakobsen til den fullsatte forsamlingen som hadde møtt frem til konferansen. Denne gang var konferansen lagt til kantinen i NMK-bygget, hvor ÅKP holder til. Her var det mye luft, romslig avstand og god takhøyde, både i direkte og overført betydning.

Jakobsen fortalte at det fremdeles er store ordrebøker hos bedriftene i klyngen.

– Om lag halvparten av bedriftene sier at ordrebøkene er høyere enn de var for ett år siden.

Det siste poenget Jakobsen la vekt på i sin presentasjon av klyngeanalysen var det dramatiske lønnsomhets- og soliditetsproblemet som finnes hos verftsindustrien.

– Det store spørsmålet er hvilke strategier som må til for å komme ut av den hengemyren flere av verftene er i. Dette gjelder ikke alle, men samlet sett har verftsindustrien en jobb å gjøre, sa han.

Daniel Garden i GCE Blue Maritime Cluster påpekte under Klyngekonferansen at klyngen har hatt betydelig vekst de siste 15 årene. Han sa at klyngen har blitt både kompakt og komplett, og har bidratt til økt eksport av norske løsninger.

– Det er denne eksporten som nå gjør at klyngen som helhet tjener penger. Samtidig er det bekymringsverdig at rederiene og verftene tappes for kapital gjennom flere omstillinger, og at verftene må konkurrere med utenlandske verft på ulike vilkår. Vi trenger at alle deler av klyngen får operere på sitt beste slik at helheten ikke forvitrer på sikt, mente Daniel Garden.