Per Erik Dalen, CEO, oppsummerer 2021

«Godt rustet, sammen med utviklingsorienterte bedrifter, ser vi frem til videre godt samarbeid i det nye året, og vi benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid i året som har gått.»

Start video

Godt rustet for en ny tid

I fjor snakket vi om korona og annerledesåret, nå er dette kanskje blitt mer normalen når en ser at vi ved utgangen av året er inne i en ny smittebølge. Heldigvis er vi nå langt bedre forberedt og pandemien har lært oss å bruke teknologi til å holde driften i gang. Vi er inne i det grønne skiftet. Skal ambisiøse politiske klimamål oppnås har vi ingen tid å miste.

Det grønne skiftet gir mange og store muligheter om vi som nasjon klarer å finne de bærekraftige løsningene. Ofte blir bærekraft synonymt med bare miljø, mens realiteten er at det også skal inneholde samfunn og økonomi. Økonomien blir ofte utfordringen fordi omstilling alltid er kostbart. Skal en holde fremdriften er vi avhengig av at myndighetene bidrar med sin del. Det trengs betydelig kapital til utvikling, samtidig som utprøving av ny, umoden, teknologi skaper stor finansiell risiko. For å komme i mål og ta en posisjon som gir verdiskapning og eksport er vi avhengige av å teste ut mange løsninger, og når en finner gode løsninger så må vi kunne skalere løsningene.

ÅKP har posisjonert seg til å bidra i disse prosessene. Vi har over år bygget ut tjenester som kan hjelpe bedrifter i innovasjons- og kommersialiseringsprosesser tilpasset alle bedriftsstørrelser og hvor bedriftene er i livssyklusen. Spesielt ser vi at det ligger et stort potensial i å få større og raskere vekst på etablerte bedrifter. Parallelt med oppbygging av programmer har vi også gjort betydelige investeringer i moderne infrastruktur i IdéLab, katapult-testsenter og TV-studio, for å nevne noe. Disse løsningene er digitale og vil derved kunne brukes effektivt også under pandemi.

Godt rustet, sammen med utviklingsorienterte bedrifter, ser vi frem til videre godt samarbeid i det nye året, og vi benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid i året som har gått.

Våre tjenester

Idéutvikling

Vi hjelper med å utvikle forretningsideer

Produktutvikling

Vi hjelper med praktisk innovasjon 

Kapital

Vi finner finansiering til ditt prosjekt

Vekstprogram

Vi hjelper deg å oppskalere din bedrift

Klynger og nettverk

Vi bidrar til å utvikle næringsklynger og nettverk

Prototyping og testing

Vi bistår bedrifter med virtuell prototyping og test av løsninger

Kompetanse

Vi legger til rette for kompetanseheving

Forskning og utvikling

Vi kobler din bedrift med de beste forskningsmiljøene

ÅKP i tall

ansatte
1
prosjekt
1
medlemsbedrifter og gründere
1
deltakere
1

Forretningsidé​

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging.

Hovedstrategi​

Innovativt samspill i praksis

Verdier

Visjonær, uredd, kompetent, raus og solid

Høydepunkter 2021