Ellen Torset, leder for markedsaktiviteter

Start video

Et sted hvor det yrer av liv

ÅKP Blue Innovation Arena er det stedet hvor vi ofte tar imot besøk. Her finnes fantastiske presentasjonsmuligheter, blant annet i form av storskjermen ved inngangspartiet og i den såkalte rotunden, som får fram budskapet i en sirkel rundt tilhørerne. I tillegg ligger også VR-laben, ÅKP Studio og Idélaben i Arenaen, for ikke å snakke om at flere av gründerne som er tilknyttet ÅKP har fast plass her. I disse lokalene tar vi imot alt fra studenter til bedriftseiere og topp-politikere på besøk. I 2021 har Arenaen vært et sted både for fysiske møter, men også hvor vi har avviklet proffe, digitale, webinarer og workshops. Arenaens ansikt utad er Ellen Torset. Hør hvordan hun oppsummerer 2021.
Lunsj med mening

Lunsj med mening

Gjennom hele året har vi avsluttet uken med en ekstra hyggelig aktivitet fredager. Vi har satt frem lunsj i Innovasjonsarenaen for gründere, bedrifter, akademia og besøkende. Stort sett har vi vært rundt 25 personer, og et kriterium er at du setter deg sammen med noen du ikke har pratet med tidligere.…
ÅKP Studio

ÅKP Studio

Våren 2021 kunne vi åpne dørene til ÅKP Studio. Her kan man spille inn opptak av presentasjoner, ha debatt, invitere til webinarer og kurs. Kombinasjonen av digital formidling og fysiske arrangement i Innovasjonsarenaen viser igjen hvor god ÅKP er på omstilling.…
Samarbeid på Campus

Samarbeid på Campus

Vi er heldige som har så mange muligheter for å bli kjent med bedrifter, akademia og det offentlige på Campus Ålesund. Studenter og ansatte ved NTNU i Ålesund, Fremtidslabben, Newtonrommet, NMK, OSC, Kongsberg Maritime og Fagerlia videregående skole samarbeider om å ta imot besøk og utveksler kunnskap for å sikre kunnskapsformidling og fremme hva som foregår i regionen.…
TV-studio
1
kontorplasser
1
seminar og arrangement
1
besøkende
1

2021 i bilder

En arena for ideer

I år som tidligere år har vi hatt besøk av politikere, næringslivstopper og andre samfunnsaktører. ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere forretningsmuligheter.…
Regionalt Partnerskap forlenges ut 2022

Regionalt Partnerskap forlenges ut 2022

Vi er gode hver for oss, men vi er enda bedre sammen. ÅKP er hele Sunnmøres innovasjonsselskap, og har blant annet formalisert dette gjennom prosjektet Regionalt Partnerskap. Dette er en avtale med kommunene rundt oss, som nå etter sammenslåingene teller 14 i tallet. Programmet skulle…
Entusiasme rundt konkurransen Havløftet

Entusiasme rundt konkurransen Havløftet

Sammen med Campus dro vi i gang en konkurranse for tiendeklassinger der målet var å vise fram mulighetene som finnes i havnæringer. Hele 250 elever deltok, og neste år tror vi det blir enda flere.…

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.