Håvar Risnes, leder Startup og Scaleup

Start video

Noe å være stolte av

Innenfor entreprenørskap har ÅKP de siste fem årene hatt 250 unike forretningsideer i utviklingskontrakter. Og andelen forretningsideer som kommer fra vekstorienterte etablerte bedrifter har vært økende. Best av alt – bedriftene klarer seg bra. Sunnmørske kunder, investorer og ikke minst gründerne selv har turt å satse, og får lønn som fortjent. En som kan mye om dette er Håvar Risnes. Se hans oppsummering av 2021 her.
rådgivere
1
Hoppid.no-kontor
1
utviklingsavtaler med oppstarts- og vekstbedrifter
1
forretningsideer
1
Drahjelp med anerkjent metodikk

Drahjelp med anerkjent metodikk

Gjennom hele året har rådgiver Robert Voldnes ledet gründere i tidlig fase gjennom ÅKP Startup-programmet. I dette programmet bruker ÅKP den såkalte MIT-metodikken. Denne kalles også «Disciplined Entrepreneurship – 24 Steps to a Successful Startup», og er en anerkjent og mye anvendt metode som brukes av bedrifter verden over.…

2021 i bilder

Eit godt fundament gjennom Vekst Maritim

Eit godt fundament gjennom Vekst Maritim

ÅKP har i dag tre nivå med samlingsbaserte program i avdeling Entreprenørskap. Dette er Startup, Vekst og Scaleup. Nivåa er tilpassa kvar verksemda er i utviklingsløpet og eventuelt størrelse på verksemda. Etter den svært positive erfaringa med vekst-program for reiselivet som blei starta etter avtalen i Regionalt Parterskap, samt erfaringar frå Scaleup-programma, vart det bestemt å sjå nærare på andre næringar sine særskilde behov. Vi veit at mange mindre maritime bedrifter er inne i ei omstilling . Sidan vi har hatt fleire maritime verksemder med i Scaleup-programmet såg vi at det var aktuelt å plukke visse element frå reiselivsprogrammet som kunne passe i eit vekst-program for maritime verksemder.…
Sterke når vi drar i samme retning.

Sterke når vi drar i samme retning.

Omstilling, klimakrav og korona opptrer i flokk også i 2021. Hvordan skal virkemidler og tilretteleggere forholde seg til den spesielle situasjonen vi har vært i siste året? En god måte er slik SIVA og Møre og Romsdal Fylkeskommune har gjort det. Også 2021 har vært et koronaår med behov for ekstra støtte til næringslivet. De koronamidlene som ble gitt gjennom SIVA, deles ut via fylkeskommunen, og hos oss i Møre og Romsdal har dette kommet gründere til gode gjennom ekstra sponsing i inkubatorprogrammet. Med andre ord har gründerne som hører hjemme hos oss i ÅKP og andre SIVA-miljøer fått billigere rådgivning. Dette gir en direkte og umiddelbar hjelp for dem som er i gang med en oppstart.…
Gründerånden blomstrer

Gründerånden blomstrer

De siste fem årene har ÅKP hatt 250 unike forretningsideer i utviklingskontrakter. Andelen forretningsideer som kommer fra ambisiøse og vekstorienterte etablerte bedrifter har vært økende, fra en av ti i 2017, til en av tre i 2021.…

Toppkompetanse og godt samarbeid gir vekst

Vi ser tydelig at vekstvinnerne er de som tiltrekker seg toppkompetanse, den rette miksen av praktisk erfaring og kunnskap på høyt akademisk nivå. Toppkompetanse bygges på Norges mest næringsnære campus, Campus Ålesund. Her er det kort veg mellom det akademiske miljøet på NTNU, forskningsmiljøet og våre maritime og marine klynger.…
Medi3 saumfarte sin egen strategi

Medi3 saumfarte sin egen strategi

– Vi har kartlagt mulighetene våre og fått en annen bevissthet rundt hvem vi er Medi3 var én av bedriftene som i løpet av 2021 benyttet seg av ÅKP Idélab. – Vi har fått klargjort styrkene våre, samtidig som vi har sett på hva vi må gjøre for å være like aktuelle i 2030 som vi er i dag, forteller administrerende direktør Jan-Terje Teige.…

Møt Anna W. Rødstøl - Seniorrådgiver i ÅKP

ÅKP har fått mange nye medarbeidere i 2021. En av dem er Anna With Rødstøl. Hun har blant annet ansvaret for Idélaben. Lurer du på hva den kan brukes til, må du se denne videoen.