Prosjektleder DigiCat, Jan Børre Rydningen

Start video

Tester ut fremtidens produkter

I 2021 har alt fra blodomløpet i en menneskekropp, til lakseoppdrett på land blitt testet ut i testsenteret Digicat. Veldig enkelt sagt handler det vi driver med om å teste ut ting som skal skje i den virkelige verden, digitalt. Vi ser at slik testing både korter ned utviklingstid og kutter kostnader for våre kunder. I Digicat kan du prøve og feile, prøve ut og prøve noe annet, uten store konsekvenser. Vi ser at interessen er økende og for oss er dette selvsagt. Vår mening er at det vi driver med i Digicat kommer til å bli stadig viktigere i årene framover. Fordi vi trenger nyvinninger, og fordi testsentre som vårt kan gi nyvinningene vinger.

Norsk katapult er en ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Katapultsentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle, prototype, test, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med lavere risiko.

Start video

Digitalisering i praksis

DigiCat er et av fem nasjonale testsentre i Katapult-ordningen til Siva. Vårt senter er det eneste med fokus på testing i en digital verden. Med ÅKP som operatør tilbyr Digicat testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping, utvikling av digitale tvillinger og autonome løsninger til alle næringer.…
Etablering av IIOT-lab

Etablering av IIOT-lab

Ingen digital tvilling kan vokse seg stor og sterk slik at han kan gjøre nytte for seg uten innsamling av data via den virkelige tvillingbroren. Det krever innsikt i, og bruk av, sensorer og tingenes internett (IIOT).…

Ikke bare for de store

Bruk av VR og virtuell prototyping er ikke bare et verktøy for de store selskapene. Det er tidligfaseselskapene Exotec og Dolley eksempler på. De har hver på sin måte utnyttet denne teknologien i sine utviklingsløp, med hjelp fra Digicat.…

Virtuell prototyping

Virtuell prototyping er en programvarebasert utviklingsmetode som involverer modellering, simulering og visualisering av et produkt eller systems adferd under reell operasjon.

Etterhvert som produktkompleksiteten øker, vil fysiske prototyper bli flaskehalser i en vellykket produktlansering. Disse flaskehalsene gjør at verdensledende produsenter nå ser på virtuell prototyping og simuleringsbasert design som en mulighet til å sikre økt produktytelse og -kvalitet, til en brøkdel av tiden og kostnadene ved en konvensjonell bygg-og-test tilnærming.

Start video

Bidrar til det grønne skiftet

Offshore Wind blir en stadig viktigere industri i og for Norge. Både for vår egen maritime næring, men ikke minst for de aktørene som leverer utstyr til etablering av vindparkene. Digicat og OSC har hatt flere prosjekt knyttet til dette segmentet i 2021. Et av disse er svenske SeaTwirl.…
Digital Innovation Hub

Digital Innovation Hub

European Digital Innovation Hub fremmer digital transformasjon. Det bekymrer både norske myndigheter og EU at teknologiopptaker i næringslivet tar for lang tid. EU har tatt konsekvensen av dette og ønsker derfor å etablere et sett med nasjonale EDIH-er. Digicat og ÅKP er sentralt plassert i et av tre norske konsortier som er pre-kvalifisert til å delta i konkurransen.…

2021 i bilder