Klyngeleder GCE Blue Maritime Cluster, Daniel Garden

Start video

Ny tid, ny strategi og ny klyngeleder

Det har skjedd mye i den maritime klynga, GCE Blue Maritime Cluster, i året som har gått. Heldigvis kan vi konstatere at det har skjedd mye positivt. Under Klyngekonferansen 2021 kunne Erik Jakobsen, partner i Menon Economics, slå fast at pandemien så langt har fått mindre konsekvenser for den maritime klynga enn vi hadde fryktet. Dette året har klynga dessuten evnet å se framover. Klynga har fått ny strategi, New Blue Deal. Njål Sævik, leder av styringsgruppa for den nye strategien, sier: – Nå legger vi strategien for fremtiden. Erfaring og kunnskap bygd opp gjennom generasjoner har gjort den maritime klynga på Møre verdensledende. Vi har snudd oss rundt før, og nå gjør vi det igjen. På toppen av det hele har klynga i år fått ny klyngeleder i Daniel Garden, som har store ambisjoner på vegne av medlemsbedriftene.
Verdens første utslippsfrie maritime klynge

Verdens første utslippsfrie maritime klynge

GCE Blue Maritime Cluster, den maritime klyngen i Nordvest, lanserte i juni ny strategi mot 2030. Aktørene vil markere seg globalt med den mest ambisiøse strategien noensinne.…

En komplett maritim klynge

rederi
1
verft
1
skipsdesignere
1
utstyrsleverandører
1

Klyngeanalysen - koronaeffekten ikke like negativ som først antatt

Pandemien preger fortsatt en stor del av samfunnet, men sammenlignet med hva næringene trodde da koronaen inntok verden i første halvdel av 2020, har klyngen og markedet foreløpig kommet seg bedre ut av det enn først antatt. Den årlige klyngeanalysen, som siden 2015 har blitt utført av Menon Economics, var et av høydepunktene under årets Klyngekonferanse, og det var store forventninger knyttet til den.…

Stor verdiskaping

ansatte
1
mrd. i omsetning
1
mrd. i verdiskaping
1
land
1

2021 i bilder

Webinarserie om ESG – strenge krav, men også store muligheter

Webinarserie om ESG – strenge krav, men også store muligheter

ESG er tre bokstaver din bedrift ikke kan la være å forholde seg til. Gjennom flere webinarer har vi hatt ABC i ESG. For en virksomhet handler ESG om bærekraft og om hvordan selskapets produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. ESG står for «Environmental, Social and Governance», og kan oversettes til norsk som miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring.…

Internasjonal nettverksbygging skaper muligheter

I løpet av høsten 2021 har det vært flere internasjonale besøk hos GCE Blue Maritime Cluster. Etter lanseringen av strategien New Blue Deal har arbeidet virkelig tatt seg opp. Potensielt internasjonalt samarbeid skaper muligheter for den maritime klynga. I løpet av et par dager seint i september 2021 møtte det norske vindselskapet Norseman Wind og det tyske energiselskapet EnBW representanter fra den maritime klynga, blant annet fra…
Arbeidet med New Blue Deal er i gang

Arbeidet med New Blue Deal er i gang

Den nye strategien til den maritime klynga, New Blue Deal, skal ikke bare være en fin festtale. Dette handler om praktisk arbeid og omstilling mot ei ny tid. Steget er allerede tatt fra entusiastisk omtale til praktisk arbeid. I høst hadde markedsgruppa den første arbeidsøkta, og dette markerte oppstarten av New Blue Deal. Markedsgjengen skal jobbe frem konkrete case blant nåværende eller nye kunder og marked.…
Året da bærekraft ble bærebjelken i alt

Året da bærekraft ble bærebjelken i alt

Bærekraft har vært viktig lenge, men dette året kom bærekraft virkelig fram som tema i nesten alt vi i ÅKP har drevet med. Derfor var det naturlig for oss at vi dette året styrket laget med egen leder for bærekraft og samfunn.…

Fremtiden ligger i havrommet

av jordens overflate er hav
1 %
er dypere enn 3000 meter
1 %
er fortsatt uutforsket
1 %

Møt Maria Elena Kvalen - Partner i SANDS

Klynga har mange eksterne samarbeidspartnere. Ett selskap vi har samarbeidet med i året som har gått er Sands Advokatfirma. Sammen med deres arbeidsrettseksperter i Ålesund har vi blant annet gjennomført webinarserien «Arbeidsforholdet fra A til O», hvor det har blitt adressert forhold knyttet til arbeidsforholdet og arbeidsgivers retter og plikter. På det meste har over 250 deltakere vært påmeldt til disse webinarene. Alt i alt har flere tusen sett sendinger fra ÅKP Studio i året som har gått.