Read more about the article «Konkurrerer når vi må…»
Tom Kristian Fiskaa/ Brunvoll Volda i arbeid med eit nytt gir. Inngår i ei hybrid systemløysing for verdas største brønnbåt som er designa av Salt Ship Design for rederiet Seistar. Foto: Brunvoll

«Konkurrerer når vi må…»

Industribyggaren Idar Ulstein sa ein gong at styrken til den maritime klynga på Sunnmøre mellom anna låg i at «Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må». Dette…

Fortsett å lese«Konkurrerer når vi må…»
Read more about the article Kompetanse for framtida
Prosjektleiar Jannike Tuvik Skarbø, Kompetanseprosjektet. Foto: J.T.

Kompetanse for framtida

Kompetanseutvikling Sunnmøre 2021 Oppturar og nedturar i ein syklisk bransje som den maritime næringa krev mykje arbeid og omstilling. Ei av utfordringane er tilgangen til kompetanse. Det handlar om å…

Fortsett å leseKompetanse for framtida
Read more about the article Skapar på felles arena
Jannike Tuvik Skarbø i møte med studentar frå HiVolda på Skaparhuset. Foto: HiVolda.

Skapar på felles arena

MAFOSS er ein av partnarane i Skaparhuset, og Jan Thormodsæter er styreleiar i inneverande periode. Skaparhuset skal samle verkemiddelapparatet, skule og arbeidsliv til eit kreativt, utfordrande og spanande fellesskap. Skaparhuset held…

Fortsett å leseSkapar på felles arena
Read more about the article Drivast av behov og mål
ROSTEIN sin RO Sailor. Bygd ved Larsnes Mek. Verkstad. Foto: Larsnes mek.

Drivast av behov og mål

I Strategidokumentet til MAFOSS heiter det mellom anna: «MAFOSS skal vere ein uavhengig regional tilretteleggar som skal samle, forsterke, synleggjere og utfordre den verdsleiande maritime og marine klynga som medlemsbedriftene…

Fortsett å leseDrivast av behov og mål
Read more about the article Posisjonering med lange tradisjonar
: NG Resolution 2021, NG Explorer 1982 ('The Legend') og NG Endurance 2020 samla i Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Bygd ved Ulstein Verft. Foto: CR Lindblad Expeditions

Posisjonering med lange tradisjonar

Maritim foreining for søre Sunnmøre (MAFOSS) vart etablert i 1969 som «Verkstadforeininga i Ulstein-regionen». Frå stiftingsdokumenta les vi: «Foreininga har til oppgåve å fremje skipsbyggingsindustrien sine interesser i regionen og…

Fortsett å lesePosisjonering med lange tradisjonar